Arnoltice u Bulovky

Pamětní kámen s vytesanými nápisy 1848 FJI 1908

Arnoltice (Arnsdorf) jsou částí obce Bulovka. Nachází se asi 2 km západně od Bulovky, při soutoku Bulovského a Arnoltického potoka.

Tento pamětní kámen jsem našel na internetových stránkách www.martinkovy.estranky.cz. Pan Martínek mi dovolilpoužít jeho fotografie pro tento seznam památek na císaře Františka JosefaI. 

Pamětní kámen je ve středu obce a byl věnovaný 60letému panování císaře FJI. Svědčí o tom vysekané letopočty 1848, 1908 a i iciály FJI. Pamětníkámen připomíná silniční patník. Dub rostoucí za kamenem byl vysazen také v roce 1908.