Bojkovice

Kostel Sv. Vavřince, pamětní nápis na zadní straně oltáře

Bojkovice (německy Bojkowitz) jsou město na Moravě v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, 12 km východně od Uherského Brodu na řece Olšavě v údolí Bílých Karpat poblíž hranic se Slovenskem. V roce 2011 zde žilo přes 4 tisíce obyvatel. Dominantami jsou hlavně zámek Nový Světlov a kostel sv. Vavřince.

Našel jsem jen krátký text o pamětním zápisu na zadní straně oltáře. Na stěně za hlavním oltářem je umístěn hodnotný barokní obraz Panny Marie, dílo olomouckého malíře Josefa Pilze z r.1743. Výjev představuje Pannu Marii stojící na zeměkouli, v mírném kontrapostu se sepjatýma rukama, pravou nohou zašlapuje hada, kolem ní se vznáší andílci a v závěru holubice. Ve spodní části sedí postavy sv. Jáchyma a Anny.
Vzadu na oltáři je umístěn pamětní nápis:

"MDCCCXCVI za panování Jeho Svatosti LvaXIII., Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I., Jeho Excelence knížete arcibiskupa Theodora, za patronátu Jeho urozenosti Augusta hraběte Bellegarda a za faráře Jana Nepomuka Jelínka."

Zdroj:

http://uherskybrod.dekanat.cz/index.php/farni-kostel-bojkovice

Popis farního chrámu S. Vavřince v Bojkovicích publikovala Jana Spathová v časopisu
Malovaný kraj 4/1996, s.8-9)