BONDY RABINER - RABÍN PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY

 BONDY-jeho portrét s originální pečetí P H BONDY RABINER - RABÍN PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY

                                          

 

Filip Bondy

rabín, představitel česko-židovského hnutí

 26.2.1830 – 12.11. 1907

 

Narodil se v Jinošicích u Benešova v nezámožné židovské rodině. Absolvoval gymnasium u Piaristů (učil ho zde V. K. Klicpera), roku 1857 získal na pražské univerzitě doktorát filosofie. Soukromě současně studoval u věhlasného stoupence židovského osvícení haskaly  rabína Šlomo Jehudy Rapoporta. V letech 1859 – 1876 působil jako rabín v Českých Budějovicích, Kasejovicích a nakonec Brandýse nad Labem. Bondy, zapálený stoupenec česko-židovské vzájemnosti, si však především předsevzal uvést do židovského náboženského ritu češtinu místo němčiny jako druhý bohoslužebný jazyk vedle hebrejštiny. S tímto cílem se roku 1883 stal jedním ze zakladatelů uskupení Or-Tomid („Věčné světlo“) a o tři roky později v Praze jeho rabínem. Nová kongregace s modlitebnou, kde se poprvé kázalo česky, programově usilovala o přiblížení Židů českému národnímu cítění.  Tomu sloužily i překlady náboženské literatury určené především pro výuku náboženství ve školách. Sám Filip Bondy vydal roku 1886 vybrané pasáže z Tóry (Učení Mojžíšovo pro školní mládež) a roku 1891 česko-židovskou učebniciPočátky vyučování náboženství Mojžíšského, první česko-židovský učební text schválený ministerstvem kultury a vzdělávání. Zemřel v Praze, pochován je na Novém židovském hřbitově.