Brno Bosonohy

Škola s pamětní deskou císaře FJI z roku 1907


Původně chodily děti z Bosonoh do školy v Troubsku až do roku 1795, kdy si Bosonohy postavily svou vlastní školu. (Přesto musely ještě řadu let poté přispívat na opravy troubské školy!).

Prvním učitelem a zároveň ředitelem školy v Bosonohách byl od roku 1796 Jakub Pystor z Drahan, který ve škole učil do roku 1810. Do roku 1900 se ve škole vystřídalo 12 řídících učitelů a podučitelů, mezi nimi i dvě ženy a v letech 1873–1882 i Pankrác Krkoška, pozdější redaktor časopisu Rovnost.
Za ředitele školy Julia Zítka, jenž na škole působil v letech 1901–1923 (a stal se od roku 1923 i prvním kronikářem obce), došlo v letech 1906–1907 k přestavbě školní budovy stavitelem Josefem Boučkem, kdy s navýšením 1. patra se budova stala největší v Bosonohách.
V roce 1965 došlo k další rekonstrukci a modernizaci školy, velkou opravou prošla budova v roce 1996 a dnešní podobu se střešní nástavbou získala v roce 2002. Škola má už více než dvousetletou tradici, je pětitřídní a poskytuje základní vzdělání více než dvěma stům dětí.


Ve vstupní chodbě je umístěna pamětní deska s nápisem:
"Budova tato vystavěna byla nákladem obce Bosonožské 1907 za panování císaře a krále Františka Josefa I. a věnována vzdělání naší mládeže".


Deska byla po vzniku ČSR v roce 1918 odstraněna a uložena na půdě školy, odkud byla v roce 2002 snesena a umístěna na původní místo.

Zdroj:  http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=386