Brno - baráková nemocnice

Oslava narozenin císaře FJI 18. srpna 1916 v k.u k. Reserve-Spital Nr. 3 Brno

Socha FJI v areálu barákové nemocnice č.3

Provoz ve válečné barákové nemocnici č.3 byl zahájen 26.4.1915. Nemocnice se nacházela v areálu vojenského cvičiště mezi dnešními ulicemi Tábor-Chodská-Jana Babáka.
Po vypuknutí 1. světové války bylo nezbytně nutné připravit pro raněné vojáky provizorní nemocnice. V Brně byla největší z nich vybudována v přízemních, převážně dřevěných barácích postavených na vojenském cvičišti západně od jezdeckých kasáren. Měla kapacitu 2000 lůžek a jejím velitelem byl štábní lékař MUDr. Palik. Její oficiální název byl C. a k. záložní nemocnice č. 3 (K. u. k. Reserve-Spital Nr. 3 Brünn, Asperngasse)

Zdroj:

       http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=3431

Pro posílení bojového ducha vojáků byla za účasti důstojnictva i brněnské honorace dne 18. srpna 1916 na volném prostranství mezi baráky odhalena socha „císařpána" Františka Josefa I. v nadživotní velikosti od sochaře Antonína Fabiánka. Slavnostní projev měl štábní lékař MUDr. Palík. Ani toto velkolepé gesto oslavující narozeniny starého mocnáře, spojené s masivní válečnou propagandou, však Rakousku válku nevyhrálo. Obličeje tehdejších „landvéráků" a válečných invalidů na dochovaných fotografiích ostatně prozrazují cokoliv jiného než fanatické nadšení či chuť sloužit až do roztrhání těla (v případě občanů české národnosti to samozřejmě platilo dvojnásob). Pravděpodobně dávali přednost procházkám po pečlivě upravených cestičkách (tuhá vojenská kázeň platila i zde) a vyhřívání na slunci s vědomím, že ze všech prodělaných válečných štací není město Brno ani zdaleka tou nejhorší...

Zdroj:

       Jiří Skoupý, Mlčící můzy www.hvezdarna.cz/kravihora