Brno škola Dukelská třída 65/1

Pamětní deska císaře FJI ve školní budově, která byla postavena v letech 1894-1895.

Školní budova byla postavena v letech 1894 -1895.  

V budově školy byla pamětní deska s textem:
Školní tato budova //
postavena jest nákladem //
obce husovické //
za slavného panování //
Jeho apoštolského //
Veličenstva, //
císaře a krále //
Františka Josefa I. //
léta Páně 1894–1895, //
kdy v obci této úřadovali //
starosta Jan Jaroš //
a předseda místní školní rady //
Leopold Frant. Valníček //

PD vyrobila firma Adolf Loos z bílého mramoru, písmo bylo ryté a zdobené ornamentem.