Bronz - busta Františka Josefa / třetí exemplář v museu /