Celina 2 kreuzer dofrankovaná 15 kreuzer kolkem emise 1883 / vzácné