Celina 5 Krejcarů a dofrankovaná 2krát 5 Krejcerů, Tyssa