České Budějovice, zapomenutý letopočet, škola

Na škole v Nové ulici zůstaly letopočty 1848 - 1898

Císař FJI byl ve městě nejméně šestkrát. V Českých Budějovicích neslo hodně budov v názvu ......císaře Františka Josefa,

 Nádraží císaře Františka Josefa otevřené slavnostně 17. prosince 1908

Kasárny císaře Františka Josefa  v Žižkově ulici  

Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa  

Škola císaře Františka Josefa v Nové ulici

náměstí Kaiser Franz Josef Platz v letech 1915 až 1918

dráha Františka Josefa  České Budějovice - Plzeň z roku 1868

O použití jména císaře Františka Josefa musel být císař písemně informován a teprve v případě jeho souhlasu se jméno slavnostně použilo.

Po roce 1918 bylo všechno po Františkovi Josefovi spěšně přejmenováno, monogramy FJI a medailony byly odstraněny, ale jeden nápis přežil. Na škole v Nové ulici zůstaly letopočty 1848 - 1898, které představují padesát let vlády císaře. Možná proto, že byly vysoko nebo proto, že byly a jsou napsány římskými číslicemi.

Zdroj:

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/putovani_nadrazi_cb20070824.html