Cirkulář Josef II.

Cirkulář Josefa II. z r. 1771 na vydání obligací 5, 10, 25, 50, 100, 500 a 1000 guldenů