Císař Franz Josef

Přední list nosvin Erlasthal Bote  1898 - oslava padesátého výročí panování císaře Františka Josefa 

                                 35,- Euro