Císařovna Sissi a příprava na Rakousko-Uhersko

Velmi těžká politická situace stresovala císaře a na císařovnu doléhal životní neklid. Od začátku roku 1866 se nad Evropou vznášel strach z hrozící války. František Josef I. se snažil vyvolávání neklidu zastavit a byl přesvědčen, že válka nevypukne. 8. dubna podepsalo Prusko s Itálií spojeneckou smlouvu proti Rakousku, tím bylo jasné, že válka se odvrátit nedá. Všechnu mírové a demobilizační plány ztroskotaly.

V dubnu 1866 vydal císař františek Josef I. rozkaz k mobilizaci své armády a tím byla vyhlášena válka Prusku. Rakousko s Německými spojenci měli jen málo šancí na výhru. 4. července začala bitva u Hradce Králové. Drtivá porážka si vyžádala třináct tisíc rakouských vojáků, sedmnáct tisíc raněných a třináct tisíc zajatců. Zatímco na Pruské strane nedosáhl počet padlých ani dva tisíce.

Rakousko - Uhersko v rukou císařovny

Trpká porážka Rakouska Pruskem roztřásla půdu pod Habsburskou monarchií. Bylo nutné udělat krok, ke kterému císaře ještě před Prusko – Rakouskou válkou císařovna Alžběta vyzývala, spojit se s Uherskem. Po válce pro to udělala velmi mnoho.

Pro toto sblížení císařovna odjížděla do Budapeště, kde se setkávala s významnými politiky, jako byl maďarský šlachtic a právník Ferenc Deak nebo hrabě Julius Andrássy s nimi připravovala půdu pro sjednocení. Obě stany se dohodly na oficiálním vyrovnání Ausgleich a 29. května 1867 bylo podepsáno. Maďarsko toužilo po vnitřní autonomii, tak se pod jeji přímou vládu dostala Svatoštěpánská území, tj. Uhry, Transylvánie a Chorvatsko - Slovinsko bylo pak autonomním královstvím. Rakousko se s Uhrami stalo duální monarchií známou jeko Rakousko-Uherská říše, které vládl rakouský císař František Josef I. 8. června 1867 se nechal korunovat Uherským apoštolským králem. Omezení maďarské vlády spočívala v moci císaře jmenovat nebo odvolat Uherského ministerského předsedu a svolat, pozastavit nebo zrušit uherský parlament. Pokud v parlamentu s něčím nesouhlasili - obrátili se na Jeho apoštolské Veličenstvo císaře a krále jehož rozhodnutí bylo zásadní.

Rodinné tragedie před slavnostní korunovací Františka Josefa I. uherským králem

Ještě před slavnostní korunovací přišly špatné zprávy z Mexika, kde panoval Maxmilián, bratr Františka Josefa. Bývalý mexický císař Maxmilián byl zajat, uvězněn a odsouzen za zločiny proti mexickému lidu k trestu smrti. Ten samý týden přišla ještě jedna šokující zpráva. Nešťastnou náhodou uhořela Matylda, osmnáctiletá dcera císařova bratrance arcivévody Albrechta. Šaty jí chytly od zapálené cigarety a zemřela na popáleniny.