Daskabát kaplička

Překlad dopisu starosty obce s žádostí  k císaři o povolení textu na pamětní desce v kapli. 

Obec Daskabát se rozkládá podél silnice z Olomouce do Lipníka nad Bečvou, na posledních svazích Oderských vrchů v bývalém okrese Olomouc.

Překlad dopisu:

Vysoká
c.k. kabinetní kancelář
ve Vídni

Obec Daskabát okres Hranice zbudovala letošní
rok (1908) novou kapli.
V kapli té má býti umístěná pamětní deska
z nápisem, za jakým účelem zbudováno jest.
Nápis ten má býti:

Ke cti a chvále Boží
na památku
60ti letého panování
J.V. Císaře a Krále Františka Josefa I.
Zbudována tato kaple v roce 1908
nákladem obce a z milodarů.

Račíž Vysoká c.k. kabinetní kancelář nápis ten
milostivě povoliti a schváliti jej.

V Daskabátě dne 9. listopadu 1908.
Jan Zlámal
starosta