Dolní Životice kostel

Pamětní deska císaře FJI je vlevo u hlavního vstupu do kostela.

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od města Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká řeka Hvozdnice.
Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice.

Kostel Božského spasitele
Tato stavba je všeobecně  považována za pozoruhodnou památku. Byl postaven v raně gotickém slohu rodinou Razumovských. Silueta je rozčleněna do partií rozličné výšky, vnějšek je řešen různými přístavky a akrýři. Lze zde pozorovat prvky románské, gotické, barokní i lidové. Na západní straně kostela jsou vstupní dveře do podzemní hrobky hrabat Razumovských.  Mohutný oltář situovaný i s věží na západní straně kostela je vyřezán ze dřeva v gotickém slohu.  Kostel netvoří jen viditelnou dominantu obce, ale je i její nejvzácnější kulturní památkou. Byl vysvěcen v roce 1908.

Po pravé straně vstupu do kostela (za mříží z tepaného železa) stála puvodně pamětní deska z r. 1908 s následujícím dvojjazyčným textem:

„Kaiser Franz Josef I. erban und am 13. September konsekrirt worden. Schönstein im jahre des heits 1908."

Na pravé polovině cesky:

„Byl tento chrám páně vystaven a posvěcen. Životice léta Páně 1908."

Císařská deska je dnes upevněna na protilehlé straně a na jejím místě je umístěna deska se jmény a fotografiemi padlých 1. světové války.

Zdroj:

http://www.dolnizivotice.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_3.pdf&original=zpravodaj+3-2012.pdf

www.staropava.cz

http://www.dolnizivotice.cz/obec-6de5/blizke-okoli/