Dopis vyfrankovaný 3 Kr, adresovaný na Marii Annu von Österreich