Důstojnická šavle

Rakousko-Uherská důstojnická šavle a portepe za císaře Karla - vše je mimořádně zachovalém stavu.