Dva dopisy vyfrankované kolky 15 centy s razítkem Trviso a Vicenza