Dvě celinové dopisní obálky německé potrubní pošty s přitištěnýni známkami