Franz Ferdinand ( Franz Ferdinand d'Este )

František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria arcivévoda Rakouský - Este byl následovník rakouského trůnu, který byl 28. června 1914 v Sarajevu spolu se svou chotí Žofií z Hohenbergu zavražděn při atentátu. Jeho vražda se stala záminkou pro začátek První světové války.

Discussion