Frankovaný dopis 5krát 3 Kr a 1krát 5 Kr- Ferchenbauer neuvádí tuto variantu