František Josef

Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž II. třídy za 40/35 let služby