František Josef a Vilém, v umělecky provedené pohlednici