František Josef na smrtelném loži a truchlící rodina