Na sklonku života

František Josef - rok 1916 .... informace o válce