Hejnice

Pomník císaře a krále Františka Josefa I. a císařovny Alžběty

Město Hejnice leží na břehu řeky Smědé v kotlině pod severními svahy Jizerských hor, má staletou poutní tradici a řadí se mezi jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách. Na místě starého poutního místa stojí dnes římskokatolický kostel Navštívení Panny Marie.

Před barokním kostelem byl dne 23. srpna 1908 odhalen pomník císaře a krále Františka Josefa I. a císařovny Alžběty-Sissi. Je to jeden z mála pomníků, který oslavuje císařský pár.

Na žulovém podstavci stál syenitový obelisk 6 metrů vysoký. V dolní části pomníku byly na bocích pamětní nápisy a nad nimi bronzové reliéfy Jejich Veličenstev. Na vrcholu obelisku byla císařská koruna. Pomník vyrobila firma Granit und Syenit Werke pana Františka Laskeho z Rožan u Šluknova. Žulový podstavec zhotovil kameník Lange z Rospenavy, reliéfy byly od G. Alberta z Rumburka.

Oslavy se zúčastnili kromě místních spolků a velkého množství lidí také zástupci politických úřadů, mezi nimi krajský hejtman Hirsch a vojenská delegace z velitelství v Liberci. Po celebrování polní mše pronesl slavnostní řeč nadučitel Josef Borsche. Poté ještě promluvil za obec Hejnice zastupitel Anton Worf, zazpíval Hejnický mužský pěvecký spolek. Odpoledne se v hotelu Kaiserhof konal koncert a večer věneček. Hudbu obstarala kapela c. a k. regimentu infanterie č. 74 z Liberce.

Zdroj: Reichenberg Zeitung 15. srpna 1908 a 26. srpna 1908

         Friedländer Heimatbrief 1999/607,607/ překlad pan Günter Krause