Historie Rakouska

Obrazová část knihy - Historie Rakouska / kompletní sestava 50 ti obrazů na pergamenovém papíře