Hmoždíř - rok 1870 - malé dělo

Hmoždíř - rok 1870 - malé dělo , sloužil k uvítání významného hosta - buď jeden bezpečný výstřel nebo jako světlice či gejzír jisker 1-3 metry vysoký