Horní Police syenitový pomník FJI v Rozáriu

Pomník císaře FJI v Rocheltově růžové zahradě

 Obec Horní Police (něm. Ober Politz)[2] se nachází v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji 

Druhé rozárium vybudoval Josef Rochelt v nynějším parku a měl 1500 nádherných exemplářů růží (jejich seznam je k dispozici v německých písemných pramenech). Josef Rochelt zemřel 2. července 1886. Získal si zásluhy i tím, že byl velkým příznivcem zdejší školy. Založil školní knihovnu, která měla v roce 1911 celkem 315 svazků. Svůj majetek – dva domy a takzvaný Rocheltův park (zmíněné rozárium), jakož i jmění ve výši 60.000 rakousko-uherských zlatých – odkázal obci Horní Police s podmínkou, že z tohoto majetku bude zřízena i nadace pro chudé a nemocné.

Roku 1875 přešel majetek hornopolický na císaře Františka Josefa I. Ten spravoval panství až do vzniku samostatného Československa roku 1918.

Na památku císaře Františka Josefa  byl na náklady obce v roce 1908 v Rocheltově rozáriu postaven  jeho pomník ze syenitu. Byl to obelisk s reliéfem mocnáře. Po zrušení růžových zahrad a zřízení Parku Boženy Němcové byla na tento pomník instalována deska Boženy Němcové, která se nachází v současné době ve skladu obecního úřadu. Pomník se nachází na parcele, která byla prodána  a při sepisování kupní smlouvy bylo dohodnuto i to, že se pomník na náklady obce z tohoto místa přesune na nové místo, které určí zastupitelstvo.

Zdroj:

http://www.hornipolice.cz/historie-a-pamatky/ds-1003/p1=60