Hraběšín nápis na kříži

Obnovení pamětního nápisu na kříži, příběh o vytrvalosti.

Obec Hraběšín (německy Hrabeschin) se nachází v okrese Kutná Hora, kraj Středočeský, asi 13 km jihovýchodně od Kutné Hory a 9 km jihozápadně od města Čáslav.

Za nápisem na kříži v Hraběšíně je příběh, co vše dokáže člověk jdoucí za svým cílem. Na Muzeum císaře Františka Josefa se obrátil pan Jaroslav Kunášek z Hrabětína, abychom mu pomohli  s nalezením odsekaného textu na kříži v obci , po kterém zůstaly jen letopočty 1848 až 1898, nápis Pochválen buď  Pán Ježíš Kristus a Obec Hraběšín. V obecní kronice byl jen zápis:

V roce 1898 na paměť 50letého panování císaře Františka Josefa staví mramorový kříž u školy, v r. 1918 odstraněno věnování.

Poslali jsme panu Kunáškovi odkaz na archivní fond v SOkA Kutná Hora, tam ale nic bližšího nebylo. V naší republice je několik křížů, které byl postaveny v souvislosti s jubileem FJI, ale na každém byl jiný text. Pan Kunášek oslovil místní farnost a tam ve farní kronice našel zápis:

Ctěná obec Hraběšínská dala postaviti na svůj náklad a sbírkou r. 1898 dne 1. října dva kříže na památku 50ti letého panování našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. 1. kříž za Hraběšínem na vysočině u cesty ku Krchlebům železný, pozlacený na kamenném podstavci. 2. kříž z hořovického pískovce u školy s nápisem:

Na památku padesátiletého panování Jeho Veličenstva císaře  a krále Františka Josefa I.

Srovnáním částečných nápisů na kříži a zápisu z farní kroniky sestavil pan Kunášek tento text:

Pochválen buď Pán

Ježíš Kristus

Obec Hraběšín

darovala na památku padesátiletého panování

Jeho Veličenstva císaře a krále 

Františka Josefa I. 

1848 - 1898

Nyní obec Hraběšín připravuje opravu kříže a obnovu nápisu.

Několika měsíční hledání se vyplatilo. Další památka na císaře FJI bude zachována.