Hrníček s portéty představitelů čtyr-dohody

Hrníček s portéty představitelů čtyr-dohody ...Turecka , Německa , Rakouska - Uherska a Bulharska