Hrníček s portréty císařů Františka Josefa a Viléma