Hrušovany u Brna

Textová zmínka o plastice císaře FJI

 

 

Od listopadu 1907 byla zřízena pobočka při III. třídě. V říjnu 1908 se obecní výbor usnesl, aby byla zřízena mateřská škola na staré budově v č. 69 – pro 80 dětí ve věku od 3 do 6 let. Správkyní byla ustanovena slečna učitelka Helena Vašková a pěstounkou slečna Štěpánka Šmídová ze Židlochovic. V téže době byla do školní budovy opatřena plastika císaře
Františka Josefa I. a opraveny věžní hodiny. Socha byla dílem sochaře Hladíka ze Židlochovic. Na školním dvoře bylo doplněno nářadí pro letní tělocvičnu – hrazda, šplhadla, kruhy, žebř, bradla. V zimních měsících se tělocvik nevyučoval.

Zdroj:

http://zpravodaj.me.cz/download/Obrazky-z-minulosti-Hrusovan.pdf
str. 22 - 23