Jánské Koupele

Zaniklá osada a lázeňský areál na pravém břehu řeky Moravice

Jánské Koupele jsou zaniklá osada a lázeňský areál na pravém břehu řeky Moravice v katastru obce Staré Těchanovice v Moravskoslezském kraji. Na místě odpradávna známého a vydatného pramene železité, oxidem uhličitým sycené vody byly první lázeňské budovy postavené pravděpodobně až v letech 1811 až 1812, přestože již nejméně od roku 1755 byla voda dovážena do zámku v Melči.

V roce 1895 koupil lázně nový majitel panství Vikštejn - Camillo hrabě Razumovský se svou manželkou Marií. Hrabata Razumovští, v jejichž majetku Jánské Koupele zůstaly až do počátku 2. světové války, velmi brzy správně odhadli jejich význam a ihned započali s jejich velkorysou obnovou a modernisací. Systematickou a investičně velmi náročnou rekonstrukcí vytvořili z Jánských Koupelí na přelomu 19. a 20. století moderní, všem nejnáročnějším soudobým kriteriím odpovídající lázně.

Při příležitosti padesátého výročí vlády císaře Františka Josefa I., připomínaného dodnes deskou na stěně vily Silesie, dali Razumovští k dispozici pro nemajetné občany, kteří potřebovali lázeňskou péči, nově postavenou vilu Silesia. Zájemci si museli volná místa zajistit před sezonou, vždy do 1. dubna běžného roku u správce lázní. Takováto žádost pak musela být doložena lékařským potvrzením a osvědčením o chudobě.

Zdroj:

Více zde: http://www.zaluzne-moradorf.eu/products/janske-koupele-zanikla-slava-kdysi-vehlasnych-lazni-/