Jarohněvice u Kroměříže

Kříž postavený obcí k výročí stříbrné svatby císařského páru.

Jarohněvice jsou malou samostatnou obcí, ležící při staré hradské silnici z Kroměříže do Zdounek a Kyjova, přibližně 3 km jihozápadně od města Kroměříže. Obec se rozkládá na svahu údolí potoka Kotojedky,v nadmořské výšce kolem 200 m n.m., na JV okraji úrodné Hané ohraničeném prvními vyvýšeninami zalesněných Chřibů.

Kříž byl až do roku 1893 dřevěný než spadl a nahradil ho kříž kamenný . V roce 1893 a to 15.srpna byl vysvěcen za přítomnosti obrovského davu lidí z okolních vesnic i z Kroměříže. Kamenný kříž nechala postavit obec Jarohněvice nákladem 340 zl. od pana Becka z Kroměříže.
Na zadní straně kříže je vysekaný nápis bez zvýraznění:


Postaven ke cti a slávě Boží
na památku jubilejní slavnosti r.1889
J.V.císaře Františka Josefa I.
a císařovny Alžběty
a na památku nastoupení
Jeho kníž. arcib. Mil. Dr.
Thedora Kohna
r.1892
nákladem obce Jarohněvice
r.1893