Javorník u Vysokého Mýta

Jubilejní sad

Javorník (německy Jawornik) je obec v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji, zhruba 7,5 km jižně od Vysokého Mýta a 12 km západně od Litomyšle. Javorník leží ve Svitavské pahorkatině, v údolí Blahovského poroka na jihozápadním pomezí okresu, u hranic s okresem Svitavy.

Ze školní kroniky se dozvídáme, že k poctě 60 letého panování Františka Josefa I. byl vysázen sad. „Dne 10. dubna založen na památku 60 letého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Jubilejní sad na stráni proti školní budově. Slavnost konána za přítomnosti zástupců obce Javorníku, Suché Lhoty, Vysoké. Řídící učitel přiměřenou řečí vysvětlil význam slavnosti a dítky pak vysázely 6 vlašských ořechů, 4 třešně, 6 jabloní a uprostřed 1 lípu. Sad obrouben 16 břízami."

Zdroj: JAVORNICKÝ ZPRAVODAJ číslo 1. duben 2008