Jedovnice

Zastávka císaře FJI v Jedovnicich při cestě na manévry do Drahan 14. žáří 1883

Městys Jedovnice se nachází 25 km severně od Brna v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Okolní lesy přírodního parku tvoří vstupní bránu do Moravského krasu.

Kresba Mgr. Jitky Vávrové na titulní straně Jedovnického zpravodaje květen/červen 2016 zachycuje císaře FJI a španělského krále Alfonse XII před polním stanem v pozadí a pamětním kamenem, který je dnes umístěný v rohu smrkové ohrady na břehu potoka  u Vrbového rybníka poblíž hráze. Kámen je vysoký asi 75 cm nad terénem, široký 25 cm a tlustý 11-13 cm. Podle D. Varnera je z kulmské droby či prachovce. Na čelní straně jsou v rámečku litery KFIE a pod nimi rok 1879. Mezi oběma řádky je i nezřetelný další text „den24Apr". Je tedy datován na 24. duben 1879. KFIE vyjadřuje KAISER FRANZ IOSEPH ERSTE, tedy Císař František Josef První. Pro den 24. dubna 1879 našel vysvětlení PhDr. Jiří Doležel – ten den slavili František Josef I. a císařovna Sisi stříbrnou svatbu, slavnosti probíhaly po celé monarchii. Takže tuto událost připomíná kámen u Vrbového rybníka!

Vedle pamětního kamene byla kolem roku 1994 zasazena kamenná deska od chaloupecké keramičky Růženy Pecherové. Je vysoká 55 cm a široká 95 cm s vysekaným červeně podbarveným textem:

"Na tomto místě se při manévrech roku 1883

nacházel polní stan císaře Fr. Josefa I.

a jeho hosta španělského krále Alfonse."

 

Mnohem podrobněji je popsán příběh  "Jedovnického pamětního kamane" v Jedovnickém zpravodaji květen- červen 2016

http://www.jedovnice.cz/sites/jedovnice/files/soubory/dokumenty/jedovnicky-zpravodaj/zpravodaj-2016-05-06-web.pdf