Jeseník pramen Franz Josef Quelle

Název pramene se postupně měnil -  Franz Josef Quelle - Filipp Klein Quelle - pramen U Vousáče


Pramen existuje na modře značené turistické cestě z Jeseníku na Křížovou Horu asi 300 m nad Anglickým Pramenem. Byl postaven někdy před rokem 1858 ( snad v roce 1849). Byl pojmenován Franz Josef – Quelle na počest nového rakouského císaře. Původně se nesprávně předpokládalo, že byl postaven na počest návštěvy císaře FJI ve Frývaldově v roce 1860. Měl mohylu z větších kamenů a úlomků skalek poskládaných do tvaru kvádru, mramorovou desku s názvem pramene a mramorový výtok pro vodu.
V roce 1898 byl na počest 50.výročí vlády Františka Josefa I. přestavěn do dnešní podoby. Mohyla je přirozená skála ze dvou kusů přitesaných a upravených do výšky kolem 4 metrů. V horní části byla vsazena kruhová deska s podobiznu císaře a níže mramorová deska s textem Franz Josef-Quelle 1848-1898. Výtok byl otvorem ve skalce a odtok do přitesané kamenné vaničky. Bylo také upraveno okolí pramene, postaven dřevěný altán a lavičky pro turisty.
Další úprava pramene proběhla 5. června 1925 poté, co neznámý pachatel rozbil portrét bývalého monarchy. Zničený medailon byl nahrazen podobiznou předsedy Moravsko slezského sudetského horského spolku (MSSGV) na mramorové desce. Kamenná mohyla zůstala zachována. Název pramene byl změněn a informačí tabulka byla nahrazena novou s nápisem Filipp Klein – Quelle. Filipp Klein byl zakládajícím členem zdejšího Moravsko slezsko sudetského horského spolku (MSSGV) a jeho dlouholetým předsedou, starostou a také čestným občanem města.
Po roce 1945 byla deska s názvem pramene odstraněna a pramen byl přejmenován na U vousáče.
Někdy v 70. letech došlo k odstranění podobizny Filippa Kleina.
19. prosince 2000, na 68. zasedání Rady města Jeseníku bylo přijato usnesení č. 1631, který Rada města schvaluje výsledek vyzvané soutěže na zhotovitele díla „Oprava 4 pramenů v oblasti Zlatého Chlumu – U Obrázku, U Vousáče, Pod Chlumem, Mločí pramen" a ukládá odboru SRM uzavřít smlouvu o dílo s firmou Milan Šmerda – Kámen, Supíkovice 133 dle důvodové zprávy. V roce 2001 proběhla obnova symbolické podobizny Vousáče, umělecky ztvárněné Romanem Borečkem a na mramorovou destičku nad pramenem přibyl nápis U Vousáče.

Zdroj: Abt Lukáš: Atlas Jesenických pramenů