Jubilejní kámen v Černousích

Černousy ve Frýdlantském výběžku a Jubilejní kámen císaře FJI


Černousy (německy Tschernhausen) jsou obec na severu Čech, v okrese Liberec. Původní jméno obce obce bylo Černohousy a na jméno dnešní bylo změněno roku 1924, je jednou z našich nejsevernějších obcí.
2. prosince 1908 byl v obci postaven a vysvěcen Jubilejní pomník Františka Josefa I. sestávající ze skupiny čedičových balvanů. Na největším kamenném bloku bylo ozdobným písmem vytesáno:

¨
letopočet 1848 - 1908, císařská koruna, monogram FJI, Postaveno obcí Černousy


Při návštěvě obce Černousy mi pan Günter Krause, rodák z Černous, ukázal místo, kde stál Jubilejní pomník FJI. Pár metrů od tohoto místa leží v zahradě pod keřem mahonu kamenný blok z pomníku. Vše jsem nafotil. Je to jeden z pomníků Jeho Apoštolského Veličenstva , které by bylo možné obnovit.

Na poslední fotografii je zrekonstruovaný Zámecký dvůr v Černousích. Jeho obnova je velmi zdařilá