Kobylnice, Brno - venkov

Trojboká Poklona s pamětní deskou

Kobylnice

Obec najdeme v místech kde v roce 1805 probíhala bitva tří císařů u Slavkova, jižním směrem od města Šlapanice a jihovýchodně od Brna. Obec se rozkládá na levém břehu řeky Říčka a na jižní okraj obce navazuje les nesoucí název Bažantnice. Jihovýchodním směrem od obce se zvedá Pracký kopec ( 324 m.n.m.) a na jeho vrcholku je vybudován památník slavkovské bitvy s Mohylou míru.

První Boží muka na místě dnešní Poklony byla trojboká a postavena byla v roce 1769. Později byla odstraněna a postavena trojboká Poklona, která měla na čelní straně umístěnu mramorovou desku s nápisem:

„Na památku jubilea 60letého panování císaře a krále Františka Josefa I. a 50letého kněžství papeže Pia IX. Zbudoval křesť. soc. spolek a dobrodinci 1908."

Brzy po vzniku samostatné Československé republiky byla deska obrácena, aby nebylo vidět nápis. Do původní polohy byla otočena při opravě v roce 2006. V roce 2002 byla Poklona prohlášena za kulturní památku.

Zdroj: http:

//www.kobylnice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=17