Kokonín

Zaniklý pramen císaře FJI

SOkA Jablonec nad Nisou: Widmung der Kaiser Franz Josef Quelle

Dle rozhodnutí kokonínské obecní rady z 8. března 1898 byl sestaven výbor k zřízení pamětní desky spojenou s osázením okrasných květin k příležitosti 50. výročí panování Jeho Majestátu, našeho císaře F J I.
Výbor byl složen z pánů: Franz Ulbrich, Math Stix, Josef Zeh, Franz Posselt, rytec, Adolf Rudolf Weis a Heinrich Schier.
Výbor přislíbil postavit kámen s deskou a osázení duby bez zatížení obecního rozpočtu.
Díky zde přiložené listině dárců svůj slib splnil a v obecním lese pamětní kámen s deskou a zřízení malé kašny k prameni a vysázení dvou památných dubů, dnešním dnem toto předává do veřejné správy obce Kokonín, s prosbou, toto nákladem 211 zl. 57 kr. vybudované pamětní místo opatrovat jakož i jeho okolí na památku Monarchy a jeho 50. leté požehnané panování, čímž vyjadřuje svůj dík panskému dvoru.

Kokonín 25. listopadu 1898

Franz Posselt Franz Ulbrich
Ad. Rud. Weis Math Stix
H. Schier Josef Zeh

Bylo převzato do správy obce zřizovacím výborem z 25, listopadu 1898.

Johann Kittel

Na snímku je Císařský pramen – Kaiser Quelle, který byl do této podoby upraven u příležitosti císařského
jubilea v roce 1908. Stafáž fotografie tvoří personál slunečních léčebných lázní, které se nacházely
v novorenezanční vile čp. 293.  Císařský pramen je již zničený výstavbou rodinných domků nad ulicí Žižkovou (dnes parcely 803/104 a 803/105)

Zdroj:

http://spolekkokonin.cz/wp-content/uploads/2016/08/M%C4%9Bstys-KOKON%C3%8DN-dopl%C5%88ov%C3%A1no.pdf