Kolková listina

Kolková listina : 9krát 20 guldenů , jednou 10 guldenů , jednou 5 guldenů , jednou 2 guldeny a jednou 50 krejcarů