Korespondenční lístek

Korespondenční lístek - fungující jako daňový doklad od prodávajícího - stvrzeno kolkem / znehodnocený přepisem