Korespondenční lístek, frankovaný ruskou kolkovou známkou

Korespondenční lístek, frankovaný ruskou kolkovou známkou a frankovaný 2 Helerovou novinovou známkou