Království u Šluknova

Slavnostní odhalení pamětní desky císaře FJI

V sobotu 8. října 2016 proběhlo před kostelem svatého Vavřince v Království u Šluknova slavnostní odhalení památníku císaře Františka Josefa I. Památník představuje obrovský balvan na kterém je umístěna původní pamětní deska císaře FJI z roku 1908 a reliéf císaře.

Co tomu předcházelo?

V Království byla v roce 1908 na oslavu jubilea 60.letého panování císaře umístěna na budovu obecné školy pamětní deska z černého šluknovského syenitu s textem:

Unserem glorreichen
Herrscher Kaiser Franz Josef I. zu
seinem 60 jährigen Regierungs-
-Jubiläum 1848-1908 in Ehrfurcht
und Dankbarkeit gewidmet. Die Gemeinde.


(Našemu slavnému Císaři
Františku Josefu I. k jeho 60letému
vládnímu jubileu 1848-1908 vě-
nováno v úctě a vděčnosti. Obec.).

Desku vyrobila známá šluknovská kamenická firma W. Spölgen, která vyráběla pomníky k velké válce téměř pro celý výběžek.  Deska byla po vzniku samostatné republiky ze školy odstraněna (dodnes je na fasádě vidět její původní místo) a bezpečně zabalena a uschována mezi haraburdím na půdě školy. Při prodeji školy začátkem devadesátých let byla deska při úklidu půdy objevena paní Semerádovou a uložena ve sklepě obchodu pana Waltera Koňáka, kde čekala dalších více jak 20 let, až přijde její čas. Ten nastal založením Spolku válečných vysloužilců a jejich záslužnou činností po celém Šluknovském výběžku, nalezením vhodného místa pro umístění a také získáním vhodného kamene. V pohraničí nalezneme řadu paradoxů a vlastní realizace výstavby památníku je celou dobu provázela. Tak především na místě, kde stojí obnovený památník, se nacházel základ památníku s bystou našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, který byl odstraněn po roce 1948 a, bohužel, neměl takové štěstí, aby zůstal pro Království zachován.  Druhou zajímavostí je kámen, který včetně dopravy věnoval obci místní podnikatel a donátor pan Petr Houdek. Kámen pocházející z Rožanského lomu byl mediálně proslaven po svém umístění ve Stříbrné rokli u Šluknova a objevil se v řadě záběrů televize a fotografií během mistrovství ČR a evropského šampionátu v trucktrialu, kde se jej dotkla kola většiny účastníků. Po svém převozu a umístění na kamenný podstavec byl očištěn a upraven k umístění původní oslavné desky FJI.

V Království vznikl díky iniciativě pánů Vašíčka, Koňáka, Domalípa a dalších, nový památník, který bude v dalších letech připomínat panovníka, který nakonec strávil ve funkci neuvěřitelných 68 let!

Zdroj: Šluknovské noviny listopad 2016, str. 17. Autorem článku je pan Jiří Sucharda