Krásná Lípa

Socha lva odhalená v roce 1908

Krásná Lípa je město na severu Česka, v severovýchodní části okresu Děčín. Leží na horním toku říčky Křinice na pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor.
Soch lva, odhalená v roce 1908, při příležitosti 60. jubilea vlády Františka Josefa I. a k 50. výročí založení Spolku veteránů v Krásné Lípě.
Socha znázorňuje českého lva trhajícího pruskou orlici. Na svém žulovém soklu měla bronzové desky se jmény padlých v prusko-rakouské válce v roce 1866.
Autorem sochy byl Klement Grundig z Drážďan. Socha byla odlita za 30.000 korun drážďanskou firmou Brinling.

Zdroj:  http://www.krasnalipa.cz/index.php?menu=41