Krásný Dvůr

Anglický park u zámku Krásný dvůr s pamětní deskou.

Krásný Dvůr je barokní zámek ve stejnojmenné vesnici v Ústeckém kraji, v bývalém okrese Louny. Nachází se 18 km jihovýchodním směrem od města Žatec. Je obklopen rozsáhlým parkem pocházejícím z konce 18. století.
V letech 1783 až 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako dominanty různé průhledy. Rozloha anglického parku v Krásném Dvoře činí téměř 100 ha. Vznik parku ovlivnily jednak botanické záliby Jana Rudolfa a potom také cesta po západní Evropě, kterou podnikl v roce 1779. V té době se do Evropy začal šířit z Anglie nový sadovnický směr, podle kterého měla být přirozená krajina přivedena až k nejbližšímu okolí budov.

Památník k připomenutí vzácných návštěvníků parku nechal roku 1906 zřídit Jaromír hrabě Černín z Chudenic. Jedná se vlastně o velkou formu stély ve stylu opožděného klasicismu s náznaky již projevují se secese. Park navštívili mimo jiných například Johann Wolfgang Goethe, císař František Josef I., básník Theodor Körner nebo císař Ferdinand I., jejichž jména jsou spolu s dalšími 18 jmény vyznačena na desce z bílého mramoru. Součástí památníku je také kamenná lavice pod nápisovou deskou.

 Císař FJI navštívil zámek 14. září 1847 ještě jako arcivévoda.