Kunovice, školní švestková alej

Správné rozhodnutí obecníha zastupitelstva v Kunovicích

Město Kunovice se nachází na jihovýchodní Moravě v jihozápadní části Zlínského kraje 3 km jižně od Uherského Hradiště. Leží na řece Olšavě nedaleko jejího ústí do řeky Moravy v nadmořské výšce 185 m. Kunovice se rozkládají v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby.

Naprostou raritou, která vznikla na oslavu 40. výročí panování císaře Františka Josefa I., byla akce u nově postavené školy v Kunovicích u Uherského Hradiště.
V roce 1886 byla zahájena stavba šestitřídní školy. Stavbu školy v ofertním řízení získal stavitel Josef Schaniak z Uherského Hradiště. Posvěcení základního kamene vykonal děkan Josef Vykydal z Velehradu 21. června 1886 za účasti představitelů obce a lichtenštejnského velkostatku, který uhradil téměř polovinu rozpočtu stavby. Za tři dny poté byla ukončena demolice staré budovy a pro zahájení stavby připraveno 220 000 očištěných starých cihel. Dovoz a ruční práce dělali místní občané zdarma a s nevšední ochotou, odbornou práci dělali řemeslníci z Kunovic nebo nejbližšího okolí. Práce se znamenitě dařila a k rychlé výstavbě přispělo příznivé počasí, které toho roku panovalo.
Dne 28. srpna 1887 se konalo slavnostní vysvěcení školy. Slavnosti se zúčastnil okresní hejtman Václav Kramerius, rada krajského soudu Leopold Preis, duchovní a učitelé z širokého okolí, členové obecního zastupitelstva, místní školní rady a mnoho dalších hostů.
Úpravy okolí školy pokračovaly ještě v příštím roce, a to u příležitosti 40. jubilea panování císaře Františka Josefa I. Při této příležitosti na návrh správce školy Vincence Anderschöcka obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby kolem školy byla vysázena švestková alej, aby z budoucího výtěžku švestek (pálení a prodeje slivovice) byl zřízen fond pro podporování chudých žáků.

Zdroj: www.mesto-kunovice.cz, vývoj školství
          kniha  Kunovice v proměnách času, vydal Obecní úřad Kunovice 1996, str.141 až 143