Kutná Hora, vitráž část 2.

Malované okno nad hlavním oltářem v chrámu sv. Barbory, 70. narozeniny císaře FJI

Prostřední malované okno nad hlavním oltářem chrámu sv. Barbory připomíná oslavy 70. narozenin císaře FJI. Jeho donátor, rada vrchního zemského soudu JUDr.Schneider-Svoboda, v dopise předsedovi archeologického spolku Vocel vyslovil přání, aby bylo toto okno opatřeno následujícím věnovacím nápisem:

"Na oslavu sedmdesátého výročního dne Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. výzdobu tohoto okna svým nákladem opatřil JUDr. Ant. Schneider-Svoboda, c. k. Státní zástupce v Kutné Hoře léta páně 1900."

Na úhradu výloh přiložil pan rada k dopisu vkladní knížku kutnohordké spořitelny s vkladem 4 000 korun.

Nákres zhotovil František Urban. Okno znátorňuje skupinu světců, sv. Annu,sv. Antonína, sv. Apolenu a sv. Aloise, kteří vzhlížejí vzhůru ke svaté rodině obklopené anděly hrajícími na mandolínu a harfu.

Zdroj:

Petra Brožová, Okna chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, Bakalářská diplomová práce

www.is.muni.cz/th/110811/ff_b/bakalarska_prace_CELA.txt