Kutná Hora, vitráž část 1.

Císař FJI klečící před hlavním oltářem chrámu sv. Barbory

 

V roce 1913 bylo v chrámu sv. Barbory, v kapli sv. Blažeje, vytvořeno vitrážové okno připomínající návštěvu císařa Františka Josefa I. v Kutné Hoře v roce 1906. Návrh vytvořil František Urban, malbu na sklo provedl umělecký závod pro malbu skla J. Kryšpín, Praha 145-I. Panovník je zobrazen klečící před hlavním oltářem chrámu sv. Barbory. V horní části vitráže je namalována sv. Trojice.

Zdroj: Diplomová práce, Petra Brožová: Okna v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře,            www.is.muni.cz/th/110811/ff_b/bakalarska_prace_CELA.txt